back to top

Tag: sanjati zgradu

Sanovnik zgrada – šta znači sanjati zgradu?

Zgrada na javi može biti sinonim za građevinu kao takvu, te za neku ustanovu (zgrada bolnice; suda; policije) Zgrada najčešće označava višespratnicu sa više stanova,...