back to top

Banjsko lečenje reumatskih obolenja

renaslReumatična obolenja se leče u banjama već više od dve hiljade godina. I pored postojanja mnogih modernih i skupih lekova, često je lečenje njima nedovoljno i ne donosi rezultate ako se ne koristi balneoterapija.

Reumatična obolenja se leče u banjama već više od dve hiljade godina. I pored postojanja mnogih modernih i skupih lekova, često je lečenje njima nedovoljno i ne donosi rezultate ako se ne koristi balneoterapija. Reumatizam je jako opasno i nepredvidivo obolenje, koje ako zapostavimo može da nam stvori velike problem u svakodnevnom funkcionisanju, te ga nikako ne smijemo zanemarivati.

r

Reumatizam se na pojedinim mestima samo ispoljava (zglob, kost, mišić, živac), a to je u stvari opšte obolenje. Bolest često napreduje, pa čak dovodi i do raznih fizičkih deformacija, promena stanja organizma i krvi. Na samom početku lečenja, potrebno je proučiti sam uzrok nastanka takvih posledica, te je uzroke potrebno odmah prve otklanjati. Pri potapanju tela u vodu osetimo lakoću (pogotovo ako je voda gušća – morska), a pokreti pod vodom postaju lakši. Upravo to je i suština fizikalnog lečenja pod vodom delova tela koji su nam bolni, oslabljeni i nemoćni, pa se na taj način omogućava njihovo olakšano i bezbolno tretiranje. Pokretanje se može vršiti aktivno – samostalno i voljno ili pasivno uz pomoć druge osobe. Kako voda vrši pritisak na grudi i trbuh, tako se potiskuej krv iz žila ka srcu. Što je boravak u void duži, a voda toplija, srce se više opterećuje, te je stoga potrebno tome posvetiti posebnu pažnju. Toplota vode, koja pomaže u lečenju reumatizma, može biti prirodna ili se dobiti veštačkim zagrevanjem. Koža postaje propustljivija za lekovita sredstva koja se nalaze u vodi i preko nje oni sežu u krv i tako dolazi do obolelih delova.

re

Lekoviti sastojci mineralnih voda su sumpor, arsenska kiselina, radijum, jod, brom, hlor, soda bikarbona, teški metali, ugljendioksid itd. Takođe, telo kroz kožu i preko bubrega oslobađa neke druge sastojke suprotne hemijske prirode, a sve to doprinosi lečenju reume. Nemojte se brinuti ako pri kraju prve ili druge nedelje ne osetite poboljšanje, nego čak pogoršanje stanja. Taj period se naziva “banjska kriza” i česta je pojava pred vidljive rezultate. Tada trebate još jače da nastavite sa tretmanima, te da se osim fizički, i psihički ojačate i uspostavite unutrašnju ravnotežu, kako bi se došlo do ozdravljenja. Reumatična obolenja se mogu lečiti u zimskom i u letnjem periodu podjednako i obično treba da traje oko četiri nedelje.

reu2
Banjsko lečenje deluje pozitivno na opšte stanje organizma, ne samo na bolna mesta.
Njega čine tri kompleksa terapijskih procedura: balneološki, balneofizikalni i balneofizikomedikamentozni. Balneološki kompleks čine prirodni faktori: mineralne vode, gasovi, peloidi, klima, promena sredine, dijeta (redukciona), psihofizički odmor. Balneofizikalni kompleks uz prirodne faktore uključuje i vežbe fizikalne medicine. Balneofizikomedikamentozni kompleks navedenim prethodnim procesima dodaje i medikamente. .
Banje za lečenje reumatskih oboljenja su mnoge. Izdvojićemo neke od njih: Banja Kanjiža, Banja Junaković, Palić, Vrdnik, Palanački Kiseljak, Selters banja, Ribarska, Vrnjačka, Bogutovačka, Mataruška banja, Jošanička, Gornja Trepča, Banja Vrnjci i mnoge druge.
Prema istraživanjima, tri četvrtine Srba boluje od nekog vida reumatskog obolenja, te tako ovu bolest stavlja na prvo mesto. Prema tome, i posete banjama treba da nam budu privilegija.