back to top

Kozmetičke tretmane treba regulisati

Revizija dostupnih kozmetičkih procedura upozorava da su injekcije za zatezanje kože potencijalno rizične.

implatanti kozmetičke tretmane treba regulisati

Iako sami dermalni fileri izazivaju određenu zabrinutost kod pacijenata, sve osobe koje se podvrgavaju nehirurškim kozmetičkim zahvatima, kao što su intervencije botoksom ili laserski tretmani, ne mogu se posebno zaštititi ukoliko dođe do komplikacija.

Revizija koju je vodio Brus Keog, medicinski direktor Nacionalnog zdravstvenog centra Velike Britanije, naglašava da bi ceo sektor koji se bavi kozmetičkim tretmanima trebalo bolje zakonski regulisati.

Skandal sa implantantima

Zatraženo je da se preispita regulativa u sektoru kozmetičkih intervencija nakon skandala sa grudnim implantantima koji je obelodanio žalosne propuste u kvalitetu izrade implantanata, kao i u pogledu nege nakon operacije i vođenja evidencije. Sada se kontrolišu proizvodi koji se koriste za hirurške i nehirurške procedure, osobe koje ih sprovode, način na koji se reklamiraju i pružaju savete i podršku pacijentima.

Kozmetičke intervencije predstavljaju biznis koji cveta u Velikoj Britaniji sa vrednošću od 2,3 milijarde funti u 2010. godini, a procenjuje se da će se cifra povećati na 3,6 milijarde funti do 2015. godine. Kozmetičke intervencije mogu biti hirurške, kao što su zatezanje lica, liposukcija i ugradnja implantanata, ili nehirurške, kao što su obični kožni fileri, botulinium toksin (botoks i disport) ili lasersko uklanjanje dlaka. Ovi nehirurški tretmani podrazumevaju 9 od 10 sprovedenih procedura i 75% novca potrošenog na tržištu kozmetičkih tretmana.

Revizija je zaključila da ne postoji gotovo nijedna regulativa u vezi sa nehirurškim intervencijama, uprkos činjenici da one mogu imati velike i trajne posledice po zdravlje ljudi.

Stručnjaci takođe kritikuju to što skoro svako sebe može predstaviti kao stručnjaka za kožne filere, bez ikakvog znanja o ovoj tehnici, obuke ili prethodnog iskustva. Postoji i nedostatak kontrole nad proizvodima koji se koriste – “većina kožnih filera ne prolazi kroz veću kontrolu nego sredstvo za čišćenje poda”.

Preporuke za Veliku Britaniju

 

  • Svi kozmetički implantanti, uključujući i kožne filere, treba da budu u skladu sa EU medicinskom direktivom.
  • Treba da bude usvojen zakon koji će klasifikovati filere kao medicinske naprave za koje će biti potreban recept.
  • Trebalo bi da se postave standardi za praksu i obuku u vezi sa kozmetičkom hirurgijom pod rukovodstvom Kraljevskog koledža za hirurgiju.
  • Uspostaviti obavezni registar za one koji sprovode kozmetičke intervencije.
  • Uspostaviti registar za osobe sa grudnim implantantima 12 meseci nakon operacije, tako da se može pratiti stanje pacijenata.
  • Proveriti da li su praktikanti kozmetičkih tretmana osigurani u slučaju da lečenje krene naopako.
  • Obavezati praktikante da pacijentima objasne rizike i koristi od određene terapije pre nego što daju saglasnost.
  • Uspostaviti kodeks ponašanja za reklamiranje kozmetičkih tretmana.

Reakcije

„Stravične priče nastale iz skandala sa grudnim implantantima otkrile su neke šokantne primere ekstremno loše prakse u kozmetičkoj industriji. Iako postoje odgovorne klinike koje pružaju odgovarajuću brigu svojim pacijentima, nova revizija pokazuje da postoji značajan rizik da ljudi padnu u šake nestručnim firmama ili pojedincima čiji je jedini cilj brza zarada. Ovakve osobe jednostavno ne mare za dobrobit ljudi od kojih uzimaju novac. Ako nešto dobro može doći od pomenutog skandala, to je da se ispita bezbednost procedura kojima ljudi mogu da se podvrgnu. Jasno je da je vreme da Vlada preduzme mere kako bi javnost bila zaštićena,“ kaže Den Poulter, ministar zdravlja Velike Britanije.

Britanska asocijacija plastičnih hirurga pozdravila je nalaze revizije. Njen predsednik, plastični hirurg Radživ Grover, navodi u saopštenju: „Osećamo olakšanje zbog toga što je revizija došla do istih zaključaka kao i mi tokom godina, naročito u vezi sa hitnom potrebom da kožni fileri zahtevaju recept za upotrebu. Ove mere će ubiti tri muve jednim udarcem: regulisanje filera koji dolaze na tržište, osoba koji ih mogu ubrizgati i automatsku zabranu reklamiranja.“

Napomena

Očigledno je da i kod nas treba uvesti red u kozmetičke tretmane, ali i prodaju raznih preparata „koji leče od svih bolesti“ ili preparata „koji su najzdraviji za ishranu“.